JUDr. Marek Pavlovský Ph.D., advokát

č. osv. ČAK: 4715
IČ: 66242479

Absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v roce 1995. V advokacii pracuje od roku 1995. V letech 1995 až 2000 absolvoval postgraduální studium Právnické fakulty University Karlovy. Advokátní zkoušky u České advokátní komory složil v roce 1998, kdy se stal advokátem. Advokacii nejprve vykonával jako samostatný advokát, od roku 2005 jako člen sdružení advokátů Syrůčková, Pavlovský a spol., Advokátní kanceláře u Anděla.

JUDr. Marek Pavlovský Ph.D. hovoří anglicky a německy.

Advokátní kancelář

Syrůčková, Pavlovský, Hartmannová a spol.

Plzeňská 4 - Anděl
150 00 Praha 5

Tel/fax: +420 257 322 674
Tel/fax: +420 257 323 974

Email: sekretariat@akandel.cz