Mgr. Martina Hartmannová, advokátka

č. osv. ČAK: 11915
IČ: 71468820

Absolvovala Právnickou fakultu University Karlovy v roce 2004. V advokacii pracuje od roku 2004. Advokátní zkoušky u České advokátní komory složila v roce 2007. Od roku 2008 do roku 2009 působila jako samostatný advokát. Od roku 2009 je členem sdružení advokátů Syrůčková, Pavlovský, Hartmannová a spol., Advokátní kanceláře u Anděla.

Mgr. Martina Hartmannová hovoří anglicky, v roce 2009 složila mezinárodní jazykovou zkoušku z právnické angličtiny ILEC - International Legal English Certificate.

Advokátní kancelář

Syrůčková, Pavlovský, Hartmannová a spol.

Plzeňská 4 - Anděl
150 00 Praha 5

Tel/fax: +420 257 322 674
Tel/fax: +420 257 323 974

Email: sekretariat@akandel.cz