Advokátní kancelář Syrůčková, Pavlovský, Hartmannová a spol., Advokátní kanceláře u Anděla, je sdružením advokátů, které navazuje na advokátní kancelář JUDr. Ivany Syrůčkové založenou v roce 1992.

Naše kancelář poskytuje komplexní právní služby v oblastech sporné i nesporné agendy na celém území České republiky, a to zejména v těchto právních oblastech:

  • občanské právo – smluvní agenda, vlastnické spory, vymáhání pohledávek, bytová problematika, exekuce, náhrady škody
  • obchodní právo – smluvní agenda, zakládání a správa společností, privatizace
  • právo nemovitostí – převody nemovitostí, restituce
  • soudní spory, rozhodčí řízení
  • insolvenční řízení
  • veřejné zakázky
  • rodinné právo
  • pracovní právo
  • legislativní oblast

Právní služby klientům poskytujeme formou konzultací, právních rozborů a auditů, sepisem smluv a jiných listin o právních úkonech a zastupováním před soudy, rozhodci, jakož i před správními orgány a to prostřednictvím celého kolektivu kanceláře.

Klientům naší kanceláře nabízíme zejména vysokou odbornost našich služeb, profesionalitu, osobní a individuální přístup ke každému klientovi.

Našimi klienty jsou české i zahraniční fyzické osoby a obchodní společnosti, ale i české státní instituce.

Právní služby poskytujeme v českém, anglickém, německém a ruském jazyce.

Od roku 2007 je naše kancelář členem evropského hospodářského sdružení advokátních kanceláří EUROLAW (www.eurolaw.eu) se sídlem v Paříži, které sdružuje evropské advokátní kanceláře a jsem tak schopni zajistit našim klientům i odborný právní servis na území většiny členských zemí Evropské unie. Členy sdružení EUROLAW jsou menší až středně velké právnické firmy disponující nezbytnou flexibilitou a osobním přístupem, který umožňuje naplňovat specifické potřeby klientů.

Naše advokátní kancelář spolupracuje s vydavatelstvím právnické literatury: Aleš Čeněk s.r.o. - Knihkupectví pro advokáty www.alescenek.cz zajišťuje dodávky českých odborných publikací za zvýhodněných podmínek, dále cizojazyčnou literaturu, antikvariátní knihy, vazby sbírek zákonů a časopisů, restaurace starých tisků.

Advokátní kancelář

Syrůčková, Pavlovský, Hartmannová a spol.

Plzeňská 4 - Anděl
150 00 Praha 5

Tel/fax: +420 257 322 674
Tel/fax: +420 257 323 974

Email: sekretariat@akandel.cz