Rodinné právo

Poskytujeme komplexní právní služby zejména v těchto oblastech rodinného práva:

  • rozvody – kompletní právní poradenství ve věci rozvodu, sepis návrhů na rozvod manželství, zastupování v řízení o rozvod manželství, sepis rozvodových dohod, vypořádání společného jmění manželů
  • nezletilé děti – výživné, péče o nezletilé děti (výlučná, střídavá, společná péče), kontakt s nezletilými dětmi, sepis dohod, sepis návrhů k soudu i zastupování v soudním řízení
  • společné jmění manželů – vypořádání společného jmění manželů dohodou i soudně, asistence při sepisu předmanželských i manželských smluv, úprava rozsahu společného jmění manželů rozhodnutím soudu
  • výživné manželů, rozvedených manželů, výživné jiných osob
  • určení a popření otcovství
  • opatrovnictví, osvojení