Soudní spory

Máme mnohaleté zkušenosti se zastupováním klientů v soudních sporech:

  • zastupování v řízení před soudy či v rozhodčím řízení při vymáhání pohledávek, včetně zastupování v řízení o výkon rozhodnutí či v exekučním řízení
  • zastupování v řízení před soudy ve sporech ohledně nemovitostí – zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, řízení o určení vlastnického práva k nemovitostem apod.
  • zastupování v řízení před soudy ve sporech o náhradu nemajetkové újmy či škody na zdraví
  • zastupování v řízení ve věcech rodinného práva (rozvody, výživné nezl. dětí, péče o nezl. děti, společné jmění manželů apod.)