Občanské právo

Poskytujeme komplexní právní služby zejména v těchto oblastech občanského práva:

  • smluvní agenda – sepis kupních smluv, darovacích smluv, smluv o dílo, smluv o výpůjčce (o půjčce), smluv o nájmu, smluv o smlouvách budoucích, rezervačních smluv
  • vymáhání pohledávek – předžalobní výzvy, komplexní poradenství a zastoupení v soudním řízení nalézacím i vykonávacím, resp. exekučním řízení (návrhy na vydání platebního rozkazu a jiné žaloby, návrhy na výkon rozhodnutí, exekuční návrhy), zastupování v rozhodčím řízení
  • náhrada škody – náhrady škody způsobené porušením smluv i porušením zákona, náhrady škody i nemajetkové újmy při ublížení na zdraví
  • věcná práva – vlastnické právo, věcná břemena, právo stavby, zástavní právo, předkupní právo
  • zajištění závazků – ručení, zástavní práva, smluvní pokuty, zajišťovací převody práva, uznání dluhů
  • ochrana spotřebitele – reklamace, odstoupení od smluv, příprava vzorových dokumentů (smluv a obchodních podmínek)
  • vypracování právních stanovisek k otázkám občanského práva