Právo nemovitostí

Poskytujeme komplexní poradenství ohledně nemovitostí, a to především v těchto oblastech:

  • sepis kupních smluv na prodej nemovitostí, sepis rezervačních smluv, smluv o smlouvách budoucích kupních, připomínky k uvedeným smlouvám
  • advokátní úschovy kupních cen – zajištění kompletního servisu pro bezpečné vypořádání kupní ceny nemovitostí
  • sepis darovacích smluv případně v kombinaci se smlouvou o zřízení věcného břemene
  • sepis zástavních smluv, smluv o zřízení věcného břemene, smluv o zřízení práva stavby, smluv o zřízení předkupního práva apod., připomínky k uvedeným smlouvám
  • sepis a podání návrhů na vklad na katastr nemovitostí, včetně případného zastoupení v řízení před katastrálním úřadem
  • zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem