JUDr. Alžběta Korefová

JUDr. Alžběta Korefová, advokátka

č. osv. ČAK: 42825

Alžběta Korefová absolvovala Právnickou fakultu University Karlovy v roce 2017. Rigorózní zkoušku na téže fakultě složila v roce 2019. Praxi advokátního koncipienta Alžběta Korefová vykonávala od roku 2017, a to v advokátní kanceláři JUDr. Jana Luhana, poté ve společnosti Fröhlich & Partners, advokátní kancelář, s.r.o. a od roku 2019 u společnosti Advokátní kancelář Syrůčková, Pavlovský, Vaňková s.r.o. Advokátní zkoušky České advokátní komory složila Alžběta Korefová v roce 2021. Od roku 2021 působí jako samostatný advokát, přičemž spolupracuje se společností Advokátní kancelář Syrůčková, Pavlovský, Vaňková s.r.o.

Alžběta Korefová se věnuje generální praxi se zaměřením na občanskoprávní agendu. Alžběta Korefová hovoří anglicky.