JUDr. Ivana Syrůčková

JUDr. Ivana Syrůčková, advokátka​ a partnerka kanceláře

č. osv. ČAK: 650

JUDr. Ivana Syrůčková absolvovala Právnickou fakultu University Karlovy v roce 1985. V advokacii pracuje od roku 1985. Advokátní zkoušky České advokátní komory složila v roce 1988, kdy se stala advokátkou. Advokacii nejprve vykonávala v Advokátní poradně pro Prahu 1 a v roce 1992 si otevřela vlastní advokátní kancelář a působila jako samostatný advokát. V roce 2005 se stala členem sdružení advokátů Syrůčková, Pavlovský a spol., Advokátní kanceláře u Anděla. Od 1. 1. 2017 JUDr. Ivana Syrůčková vykonává advokacii jako společník společnosti Advokátní kancelář Syrůčková, Pavlovský, Vaňková s.r.o.

Od r. 2000 působí JUDr. Ivana Syrůčková v orgánech České advokátní komory jako členka kárné komise České advokátní komory.

JUDr. Ivana Syrůčková se věnuje generální praxi se zaměřením na občanské právo, právo nemovitostí, rodinné právo a restituce. JUDr. Ivana Syrůčková hovoří německy a rusky.