JUDr. Marek Pavlovský Ph.D.

JUDr. Marek Pavlovský Ph.D., advokát a partner kanceláře

č. osv. ČAK: 4715

JUDr. Marek Pavlovský, Ph.D. absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v roce 1995. V advokacii pracuje od roku 1995. V letech 1995 až 2000 absolvoval postgraduální studium Právnické fakulty University Karlovy. Advokátní zkoušky České advokátní komory složil v roce 1998, kdy se stal advokátem. Advokacii nejprve vykonával jako samostatný advokát, od roku 2005 jako člen sdružení advokátů Syrůčková, Pavlovský a spol., Advokátní kanceláře u Anděla. Od 1. 1. 2017 JUDr. Marek Pavlovský, Ph.D. vykonává advokacii jako společník společnosti Advokátní kancelář Syrůčková, Pavlovský, Vaňková s.r.o.

JUDr. Marek Pavlovský, Ph.D. vykonával od roku 1998 funkci správce konkursní podstaty, od 4. 8. 2010 vykonává funkci insolvenčního správce dle insolvenčního zákona. Od roku 2007 působí JUDr. Marek Pavlovský, Ph.D. jako člen rozkladové komise Ministerstva zdravotnictví ČR. 

JUDr. Marek Pavlovský, Ph.D. se věnuje generální praxi se zaměřením na občanské právo, obchodní právo a insolvence. JUDr. Marek Pavlovský Ph.D. hovoří anglicky a německy.