Mgr. Martina Hartmannová

Mgr. Martina Vaňková, advokátka a partnerka kanceláře

č. osv. ČAK: 11915

Mgr. Martina Vaňková absolvovala Právnickou fakultu University Karlovy v roce 2004. V advokacii pracuje od roku 2004. Advokátní zkoušky České advokátní komory složila v roce 2007. Od roku 2008 do roku 2009 působila jako samostatný advokát. Od roku 2009 byla členem sdružení advokátů Syrůčková, Pavlovský, Hartmannová a spol., Advokátní kanceláře u Anděla. Od 1. 1. 2017 Mgr. Martina Vaňková vykonává advokacii jako společník společnosti Advokátní kancelář Syrůčková, Pavlovský, Vaňková s.r.o.

Mgr. Martina Vaňková se věnuje generální praxi se zaměřením na občanské právo, právo nemovitostí a rodinné právo. Mgr. Martina Vaňková hovoří anglicky, v roce 2009 složila mezinárodní jazykovou zkoušku z právnické angličtiny ILEC – International Legal English Certificate.