Občanské právo

Poskytujeme komplexní právní služby ve věcech insolvencí:

  • poradenství ohledně stavu úpadku či hrozícího úpadku
  • příprava insolvenčního návrhu věřitele i insolvenčního dlužníka
  • přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení
  • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
  • zastupování dlužníků v insolvenčním řízení
  • zastupování v incidenčních sporech vyvolaných insolvenčním řízením
  • výkon funkce insolvenčního správce (JUDr. Marek Pavlovský, Ph.D.)